Timelaps

Timelaps er en filmteknikk hvor man komprimerer tid for å synliggjøre noe som går sakte.

Tidskomprimering

7U2A2165

Timelaps er en filmteknikk hvor man komprimerer tid for å synliggjøre noe som går sakte.


Det kan være skyer som beveger seg over himmelen, bygg som reises eller tidkrevende arbeidsprosesser som skal vises på kort tid.

 Vi leverer timelaps hvor kamera beveger seg i tre akser og vi benytter avanserte metoder i etterbehandling.

Spør oss om du lurer på noe om timelaps