Sosiale medier

Selv med den riktige filmen ferdig produsert må man legge ekstra arbeid i selve publiseringen.

Gjennomføring av kampanjer

JentaCoreCom bistår med publisering og gjennomføring av kampanjer, slik at innholdet vi produserer når sitt fulle potensial, og med riktig nedslagsfelt både geografisk og demografisk.