Skjåk Almenning - Nasjonalparkene

En film for å promotere områdene til Skjåk. Filmen ble levert sammen med med 25 mindre snutter på to språk.

Skjak
Destinasjon-/ naturfilm