Sirkula - Farlig avfall

Sirkula Gjenvinning ønsket oppmerksomhet på håndtering av farlig avfall. Dette er en av fem filmer.

Sirkula
Reklamefilm