Namsen - Queen Of Rivers

Et knippe gårdeiere gikk sammen om denne beskrivelsen av deres stykke av elva. Formålet med filmen var økt opmerksomhet i England.

Namsen2
Destinasjon-/ naturfilm